I oktober fortalte lokalavisa om Frode Reppe og Terje Sæthers ønske om å få åpnet opp Blakstadvassdraget på Sør-Frøya. Dette vassdraget skal ha vært ett av Frøyas beste vassdrag for sjøørret, inntil hele vassdraget ble sperret ved munningen, i forbindelse med byggingen av kommunal vei til Bua på 80-tallet.

Initiativet fra Sæther og Reppe ble fulgt opp i behandlingen av kommunebudsjettet i desember, hvor det ble bevilget 100.000 kroner. Det ble lagt inn som en forutsetning at det skulle skaffes eksterne midler til å fullfinansiere en åpning (bygge et rør under veien som sikrer oppgang av fisk). Det er gjort et prisoverslag på 300.000 kroner for å få gjennomført tiltaket.

Nå er denne eksterne finansieringen klar. En anonym privatperson ønsker å gi inntil 300.000 kroner til formålet.

- Vedkommende ønsker ingen oppmerksomhet rundt gaven. Men dette er flott. Det betyr at man kan kjøre jobben ut på anbud, og forhåpentligvis er Blakstadvassdraget åpnet til våren, sier Frode Reppe.