Fredag klokka 14 slippes endelig de første bilene over nye Dolmsundbrua. Det skjer etter at det halvannen time tidligere blir invitert til fest for alle øyværinger midt på brua. Her blir det servering, taler fra flere involverte, og sang, før offisiell åpning og snorklipping ved fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke.

Det er flere år siden det ble bestemt at det skulle utbredes en bru mellom Hitra og Frøya. Funn av den truede uglearten hubros hekkeplass gjorde at det måtte legges en ny trasé og prosjektet har blitt utsatt.

-  Faktisk har hubroparet i Dolmsundet bidratt sterkt til at staten kom på banen med finansiering, noe som var utløsende for at bruprosjektet kom videre. I denne saken fant man løsninger tross uenighet og krevende prosesser. Brua er et flott resultat av denne prosessen og et symbol på det å bringe gode naboer tettere sammen. Så takk til familien HuBRO, sier leder Karin Bjørkhaug i komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Fylkesvei 714 Dolmsundbrua er 462 meter lang, 12 meter bred inkludert gang- og sykkelbane og har en seilingshøyde på 32 meter. Den nye veien i tilknytting til brua er totalt 2630 meter lang.