- Å fortsette arbeidet er et klart brudd på vilkårene