Har funnet to 10.000 år gamle boplasser i Nessadalen

foto