Slik vil kommunedirektøren sikre skolebarnas kryssing av hovedveien