Flatval Grendalag, Måsøval Fiskeoppdrett og avfallsaktøren Ragn-Sells, har den siste tiden samarbeidet om å rydde strandsonen og plukke søppel utenfor øyene ved Flatval og Måsøvalen, samt i Skarsvågen.

- Til nå har det blitt samlet inn over seks tonn søppel. Og vi er ikke ferdig ennå, forteller Lars Nordgård ved Ragn-Sells sitt kontor på Hitra.

Arbeider mot forsøpling

Nordgård forteller at Ragn-Sells er en av sponsorene i ”Hold Norge Rent” på landsbasis.

”Hold Norge Rent” ble først etablert som en kampanje i 2004, og har blitt til en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

Gjennom medlemskap i Hold Norge Rent kan aktører fra både offentlig, privat og frivillig sektor bidra til arbeidet mot forsøpling generelt og marin forsøpling spesielt.

Foreningen står også bak ”Strandryddedagen” ble arrangert for første gang i 2011.

Gratis containere og håndtering av søppel

Foreningen ”Hold Norge Rent” sitt overordnede mål, er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

I tillegg til Flatval grendalag, har Frøya Dykkerklubb og Frøya fotballklubbs guttelag - som skal til Norway Cup i sommer, også bidratt i denne dugnaden.

- Ragn-Sells deltar aktivt i de områdene vi holder til i, som her i øyregionen. Uttian ble blant annet tatt under fjorårets aksjon, og vi har bidratt med gratis containere, henting og håndtering av søppel.

Ryddet fjæra på Uttian

Til neste år har oppdrettsnæringa sagt seg positive til å bidra, blant annet med å kjøre og sette ut containere, i følge Nordgård.

Videre fortellerLars Nordgård at Ragn-Sells har gitt dette tilbudet hvert år, de tre siste årene.

- Og det er et tilbud vi gir kontinuerlig til frivillige, lag og organsisasjoner som jobber med å holde Norge rent.