Fredag ettermiddag hadde Miljøpartiet de grønne stand utenfor Hjorten-senteret. Kommunestyrerepresentant Miriam Baglund og lokallagsleder Elisa Monsø hadde fått med seg stortingskandidat Gjertrud Berg.

- Vi er veldig glade for å få Gjertrud utover, poengterer Baglund.

Framover vil Baglund jobbe med å få på plass ei god arealplan for kommunen der det blant annet skal planlegges hvordan Fillan sentrum vil se ut fram i tid.

- Vi ønsker et levende sentrum som kan brukes også etter at butikkene er stengt, forteller Baglund.

Bedriftsbesøk

Hitra og Frøya er kommuner der oppdrett- og havbruksnæringen står sterkt, og Berg mener det er viktig med en arealavgift på havbruk. Hun mener også at det vil være fordelsfullt å ha et nasjonalt jordvern.

- Det skal gjøre det lettere for kommunen å stå imot presset fra private aktører, forklarer, Berg.

Representanter fra Miljøpartiet de grønne skal 21. august være med på et bedriftsbesøk hos Marine Harvest på Ulvan.