Lokalavisa har i flere runder fortalt om situasjonen for Mausund Taxi og deres transport av pasienter som skal til dialyse eller andre nødvendige helsetjenester på fast-Frøya, Orkanger eller Trondheim. Denne typen transport har ikke forkjørsrett på ferga, og på dager med mye trafikk, eller knapp plass på ferge/ kombibåt, må taxien stå over.. Med ei rute der båt/ferge tar på biler på Sula først, oppleves det ofte at det ikke er plass til drosjen når den kommer til Mausund.

Om man har kommet seg innover, kan det skje at man må stå over ferge på vei tilbake til Mausund, noe som i mange tilfeller har gitt uforholdsmessig lange reisedager for pasientene.

I flere år har Baard Ole Sæther i Mausund Taxi påpekt problematikken, og saken har vært oppe i både kommunale og fylkeskommunale organer. Men svaret har vært at det ikke er mulig å gi noen generell forkjørsrett for denne typen transport.

Det siste året har situasjonen vært prekær. Den faste kombibåten i øyrekka, "Vetlefjord", har vært mye ute av drift, og resservebåten Frøyfart tar bare to biler.

På grunn av situasjonen i sommer, valgte samferdselsavdelingen på fylket likevel å se på dette med forkjørsrett for Mausund-taxien. Saksbehandler Rolf Granlund forteller at man regner med å ha en løsning på plass inne noen få uker. Det blir en prøveordning kun for sambandet i øyrekka.

- Det er ikke en ordning som skal gjelde for andre samband i fylket. Hvis man etablerere en generell forkjørsordning for taxi, så vil man skyve andre ut fra fergekøen på en måte som blir feil. Det vi gjør på Frøya er at vi får en avtale med det lokale helsevesenet. Det blir legene som gjør en vurdering av pasientenes behov for forkjørsrett. Det går på slike ting som at de av helsemessige grunner bør sitte i bil hele turen, at det ikke er tilrådelig å måtte vente på neste ferge. Dermed er det en forkjørsrett som følger pasientene, og ikke taxien, forklarer rådgiver Rolf Granlund i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Han tørr ikke svare på nøyaktig når man kan starte ordningen, men anslår at det kan gå noen få uker.