Arbeidstilsynet anmeldte firmaet Atlantic Strømøyvåg for flere brudd på arbeidsmiljøloven, etter dødsulykken på Smøla november i fjor. Samtidig har Smøla lensmannskontor etterforsket selve dødsulykken, der Krasimir Emilov Krastev(56) omkom under kamskjelldykking fra båten MS "Strømøyvåg". Han var den tredje dykkeren som har dødd under kamskjelldykking fra den samme båten.

Skal vurdere påtale

Det er utarbeidet en sakkyndigrapport, og saken er ferdig etterforsket. Lensmannen venter nå på en vurdering fra påtalejurist.

- Politijuristen vil ut fra sakkyndigrapporten og etterforskningsmaterialet vurdere påtalespørsmålet. Dette omfatter da selskap, arbeidsgiver og mannskap. Spørsmålet er hvem som har ansvaret, og eventuelt ikke har gjort det de skulle. Fokuset vil være på arbeidsmiljøloven og om eventuelt brudd på denne kan ha vært en direkte årsak til at det gikk galt, sier politiførstebetjent Asbjørn Holand ved Smøla lensmannskontor.

Kan vurdere om andre har beriket seg

Han utelukker ikke at saken kan utvide seg til også å gjelde Atlantic Discovery AS, som eier 49 prosent av båten, og Seashell AS, som eier 42 prosent av Atlantic Discovery .

- I slike saker har vi en mulighet til å vurdere om noen oppover i systemet har beriket seg på at kamskjelldykkingen har foregått på denne måten. I så fall kan det være aktuelt med inndragningsforelegg, sier Holand.