Hitra formannskap har godkjent plan og budsjett for Strandryddeaksjonen 2017.

Aksjonen, som har som formål å få folk til å rydde strender og viker på Hitra for plast og annet avfall, tyvstartet i påsken. Offisielt starter den 1.mai.

De 150 000 kronene som formannskapet tidligere har avsatt til prosjektet skal blant annet brukes til transport av elever ut til stedene som er meldt inn til kommunen, eller gjennom nettsiden holdnorgerent.no.

Pengene skal fordeles slik:

Elevskyss til ryddeaksjoner Boreal 40 000

Båt 10 000

Mat og drikke til aksjonene, oppvekst/kommuneadm./politikere

Dagligvare 3 000

Containerleie HAMOS/Ragnsells 10 000

Premie til beste lag/forening Sjekk 5 000

Sertifiseringsdiplomer skoler/barnehager 10 000

Delutstilling av museets "Håp for havet?" Biblioteket 20 000

Avslutningsfest med prisutdelinger mm. Museumsplassen 15 000

Nyhetsserien "Ute av syne - ute av sinn"? 20 000

Uforutsette utgifter/løpende utgifter 4 500

Utstyr til rydding 12 500

Koordineringsgruppen for Strandryddeaksjonen, som består av Ida Nesset, Gunn Ræstad, Kjell Roar Sæther og Marit Aunne, jobber også for å få mer kunnskap om marin forsøpling inn i skolen.

- Her er det tenkt at marin forsøpling skal inn på læreplanen i skolen i større grad enn tidligere, det er også tenkt å barna skal få utfolde seg kunstnerisk i forbindelse med utstillinger blant annet i samarbeid med kystmuseet, plakater, tegninger, foto/video etc., som kan brukes videre i aksjonen rettet ut mot befolkningen. Hitra kommune har også tenkt å inngå samarbeid med Kystmuseet angående utstillinger, innsamling av søppel til utstillinger, koordinering mm, i følge koordineringsgruppen.

De som vil ut og rydde kan hente gule strandryddesekker ved disse plassene:

Hitra rådhusBiblioteketKystmuseetAnsnes BryggerKnarren bryggeJoker KnarrlagsundJoker DolmøyDolmsundet hotellNærbutikken MelandsjøHopsjøbryggaBunnpris KvenværStorm bryggehusVågen campingBunnpris BadstuvikaBørøysund Marina (Skuta)Sandstad hurtigbåtterminal