Prosjektet har hatt byggestart siden høsten 2012 og om to uker skal hele strekningen på 10,4 km stå klar til bruk.

Delvis ble veien åpnet med Harangstunnelen som har vært i bruk siden mars 2014.

- Kostnaden på hele prosjektet har vært 630 millioner kroner og har gått etter planen. Nå gleder vi oss til at folk kan ta veien i bruk, forteller prosjektleder i Statens vegvesen Lars Bjørgård.

- Vil hjelpe vogntogene

Hastigheten på veien vil ligge på 80-90 km/t.

Nye E39 er en tofelts vei med et 2,5 km langt forbikjøringsfelt.

- I forhold til tidsbesparelser vil det være snakk om noen minutter, men spesielt trailere vil få det langt enklere. Dette vil være veldig viktig på vinteren hvor mange vogntog kan bli stående og blokkere hele veien i lang tid, mener prosjektlederen.