- Hvordan kan MPG være imot vindkraft?

- Det er vi fordi vi mener det er viktigere å bevare naturen i dette spørsmålet, svarte Nordheim.

Ellers ble det spørsmål om rent vann ved Hopsjøen som Hitra-Frøya har skrevet om i det siste.

- De har kjempet lenge og fortjenere å bli hørt nå, var Sp-topp Lars Peder Hammerstads svar.

De øvrige i salen ville love lite før vannplanen er behandlet.

- Noen prøver seg på valgflesk, men det vil ikke jeg gjøre sa Eldbjørg Broholm (Ap).

Det ble også tid til en spørsmål fra salen og det kom fra Gunhild Mariann Riiber på Hitra-Frøyas facebookside.

- Vi er mange som ikke har mulighet for en verdig gravferd når den tid kommer. Ingen av kommunene har søkt på de statlige midlene for å kunne lage livssynsfleksible seremonirom. Human-Etisk Forbund Frøya Hitra lokallag spør: hva tenker politikerne om å legge tilrette for at alle borgeres familier kan ha mulighet til en verdig siste seremoni for sine kjære?

- Dette skal vi ha tilrettelagt for, svarte Broholm.

- Vi har jobbet med det, svarte Frøya ordfører Berit Flåmo (Ap).