Under skoledebatten på Hitra vgs tirsdag, hadde skolen valgt seg fire temaer for diskusjon. Det var kommunesammenslåing, håndtering av flyktninger, fritt skolevalg og kollektivtransport.

Ungdomspolitikerne fra Miljøpartiet de grønne, Rødt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti,Venstre, Pensjonsistpartiet, Høyre og Sosialistisk venstreparti debatterte så godt de kunne for å overbevise elevene om at deres parti fører den beste politikken.

Dette er hva de mente om hvordan dagens flyktningstrøm bør håndteres:

- Vi ser daglig på fryktelige bilder fra Syria på TV. Og det er krig og naturkatastrofer som gjør at det er en haug med flyktninger i verden. En del av dem kommer hit. Alle er enige om at det er en flyktningkrise, men man er uenig i hvordan man skal løse den. Hvordan kan vi som øyværinger håndtere flyktningekrisen, utfordret ordstyrer Bjørn Rønningen.

Høyre var først ute.

- Først vil jeg bare korrigere deg. Vi er faktisk enig i hvordan vi skal håndtere det. Så og si hele Stortinget gikk sammen om at vi skal ta i mot 8.000 flyktninger. Men så skal vi hjelpe flest mulig i nærområdene fordi det er så enormt mange som har behov for de helt grunnleggende tjenestene. Men det som kommunen kan gjøre er å sørge for at når det kommer flyktninger til Norge er at man får bosatt dem tidlig. Det vil si at man ikke har dem lagret på et asylmottak lenge men at man sørger for at de kommer seg inn i samfunnet og blir innbyggere på lik linje med alle andre, slik at de kan være med og bidra. Det viktigste man gjør i innvandringspolitikken er at man sørger for at de føler seg verdsatt og ikke blir lagret i en gymsal, som kunne vært resultatet hvis vi fortsatt hadde hatt den forrige regjeringen som ikke fikk bosatt nok folk. og hvis vi hadde gått for Svs forslag om å ta inn alt for mange som vi ikke hadde fått bosatt fordi vi ikke har kapasitet til det ennå. Og så må det være flaut for venstresiden, spesielt SV, at når vi nå har Frp regjering, så har vi aldri fått bosatt så mange flyktninger som vi gjør nå. Og det er mange ganger mer enn da Sv satt med den ministeren. Det viser at det ikke handler om hva man sier, men om hva man gjør, mente Høyres representant.

- Sv. Har Frp lykkes bedre enn det Sv gjorde, spurte ordstyrer.

- De har greid å bosette flere flyktninger enn det vi gjorde. Det skal de ha kjemperos for. Men Høyre sier at det er enighet på Stortinget. Hadde ikke Arbeiderpartiet stemt mot sitt eget forslag, så hadde vi tatt i mot 2.000 flere flyktninger slik Sv ville. Vi i SV mener at vi bør ta i mot 10.000 syriske flyktninger, og Hitra skal ta i mot vår andel av flyktningene. Samtidig ha en rask bosetting og god integrering slik at de kan bli en del av vårt samfunn, mente SV representant.

Så var det Rødt sin tur

- Jeg tror både vi og Høyre er enige om at integrering er viktig. Man skal ganske langt ut på vidda før en møter noen som er uenig i det. Det vi mener er å la asylsøkerne få jobb fra dag en. Det Høyre sier er helt unødvendig hvis vi kan gi dem en arbeidstillatelse med en gang de kommer til landet, slik at de kan jobbe mens søknaden deres blir behandlet, som dessverre tar altfor lang tid, så kan de faktisk ut i det norske samfunnet, tjene penger og betale skatt og møte folk ute i samfunnet, mente Rødt sin representant.

- Frp. Er det en god løsning med arbeidstillatelse fra dag én, spurte ordstyrer.

- Nei det er det ikke. Når det kommer asylsøkere til Norge så man finne ut hvem de er. Og dessverre er det mange som kommer til Norge uten dokumentasjon på hvem de er, og blir da plassert på asylmottak slik at man kan finne ut hvem de er, om de har gjort noe straffbart i hjemlandet og så skal søknaden behandles, og når de har fått opphold så skal de få jobb. Men dessverre har det tatt altfor lang tid, men nå går behandlingstiden ned. Men så over til debatten om de syriske flyktningene. Om man tar alle innbyggerne i Hitra kommune og plasserer dem nede i Hitratunnellen, da har man alle de flyktningene som fortsatt står i kø for å få plass å bo i Norge, sa Frps Mats Ulseth Ramo.

- Men har ikke din finansminister sagt at vi skal si nei til de 4.000 som står nede i Hitratunnelen.

- Nei ikke de som står i kø, men å ta i mot 8.000 nye. Fordi det som inngår i flyktningeforliket er at de 5.000 som allerede står i kø blir flyttet bakerst i køen. Det er folk som har ventet i årevis på å få seg en plass å bo og en plass å være. Dersom man tar i mot 8.000 nye syriske flyktninger så vil det føre til at hele flyktningeinstituttet blir sprengt. Og det andre er at når man vedtok flyktningeforliket så vedtok man ikke nok penger til kommunene til skikkelig integrering. Jeg synes det er horribelt at Arbeiderpartiet og Høyre inviterer på dugnad og sier at kommunene må ta regningen når man vet de utfordringene kommune-norge sliter med, mente Ramo.

Det kom Venstres John Christer Nyheim-Rusti med en replikk på.

- Vi synes det er helt greit å la folk begynne å arbeide fra dag en. Vi vet at mange som sitter på asylmottak sitter og stanger hodet i veggen og går norskkurs, uten noensinne å få god kontakt med norske innbyggere, hvertfall i fra starten av. Det betyr at man fra dag en blir dårlig integrert og ikke føler seg som en del av det norske samfunnet. Vi mener det er mye viktigere at folk føler seg integrert  fra dag en, betaler skatt, og får muligheten til å bygge opp sine liv på nytt og føler at de er verdt noe i stedet for å sitte på et asylmottak og stange hodet i veggen.

Replikk fra Rødt.

- Det er vanskelig å være uenig i at det er for lange køer på asylmottak i dag. En av grunnene til det er at det ikke bevilges nok penger fra Stortinget til det. Men heldigvis har Frp et veldig fiks forslag til å løse det. En kar fra Frp som heter Jøran Kallmyr har i sommer vært i Eritrea. Det vi vet om Eritrea er at asylsøkere som blir sendt tilbake dit har en lei tendens til å forsvinne, og at FN beskriver den humanitære situasjonen i Eritrea som ekstremt dårlig. Det er et land som scorer dårligere på flere indekser over frihet enn Nord-Korea. Dit vil Frp sende folk tilbake til, mente Rødt.

Pensjonistpartiets Ivar Kvernø mente elevene burde delta mer i debatten.

- Jeg tror det er litt forvirring. Det snakkes samtidig om flyktninger og kvoteflyktninger. Det er to forskjellige ting. Det må dere ha klart for dere. Her går debatten mellom ungdomspolitikerne, pluss meg kanskje. Men det er mange ungdommer i salen, og vi snakker om dere og til dere, men ikke med dere. Så jeg mener ordstyrer må få ungdommene med så vi får høre hva dere mener. Det er dere som står på terskelen til å kanskje bli politikere, slik som disse her, sa Ivar Kvernø.

- Dere skal selvfølgelig få komme til orde hvis dere vil, etter oppfordringen fra Pensjonistpartiet, sa ordstyrer Rønningen, uten at noen av elevene grep sjansen.

- Arbeiderpartiet er stolte over at vi fikk med Høyre på avtalen om å ta i mot flyktninger. Det skal Høyre ha kudos for. Alle partiene ble med på avtalen, utenom SV som gikk ut på gangen og furtet sammen med Frp da resten av Stortinget ble enige om å hjelpe mennesker i nød. Vi synes det er viktigere å få med regjeringen, som i utgangspunktet ikke var for avtalen, enn å drive symbolpolitikk ved å si et tall.

Venstre:

- Ja dere kan være fornøyde med at Arbeiderpartiet kastet ut asylbarn i like stor grad når de satt i regjering som Anundsen fra Frp gjør nå. Dere kan være fornøyd med at dere fører en like restriktiv asylpolitikk som Frp gjør.

Ap:

-  Det er jo interessant å snakke om 2005. Jeg trodde vi snakket om syriske flyktninger og ikke asylbarn. Men hvis Venstre er interessert i å snakke om det og ikke den avtalen med å få hit syrere som sliter, da viser det hva Venstre er mest opptatt av,

- Høyre. Hvordan kan vi som øyværinger håndtere flyktningerkrisen?

- Først vil jeg bare kommentere kjapt. Det er ikke 2005 det er snakk om . Det er senest 2013 Arbeiderpartiet satt med makta og kastet ut rekordmange asylbarn som aldri noen gang har bodd noe annet sted enn i Norge. De får bli i Norge nå takket være den nye regjeringen. Man kan snakke mye om at Frp sier masse rart, men de lar i alle fall asylbarna være. Så til hvordan vi kan ta i mot dem. Jeg mener i alle fall ikke at løsningen ligger i å sende dem rett ut i arbeid uten å vite hvem de er, slik Venstre og Rødt vil. Hvis vi sender de flyktningene vi ikke vet hvem, ut til å passe på besteforeldrene våre på barnehagene, til å passe på ungene våre i barnehagene, så risikerer vi faktisk at det kan skje noe galt, med det trusselbildet vi har i dag. Vi tar normalt imot 1500 og 2000 flyktninger hvert år. De kommer i tillegg til de 8000 vi snakker om nå. Skulle vi tatt imot 10.000 slik de snakker om på siden her så ville det blitt et veldig stort tall for kommunene som tross alt har ansvaret for å bosette flyktningene.

- Skal Hitra ta noen av de 8.000 flyktningene, spurte ordstyrer Rønningen.

- Hvis Hitra har kapasitet. Kommunen kan ikke bare ta imot flyktninger og plassere dem i en gymsal som dette og forvente at de blir godt integrert. Det er derfor det er så viktig at denne regjeringen har sørget for at folk blir bosatt tidlig slik at kapasiteten på asylmottakene og mottakssentrene blir mye bedre slik at folk kan være der til det blir avklart om de får bli i landet  eller ikke, og så kan vi få dem ut i samfunnet. Det hjelper i alle fall ikke å stue dem inn i en gymsal, mente Høyre.

- Men folkens. Kapasiteten til å ta i mot flyktninger kan vi være med å påvirke. Alle vi kan overføre midler slik at kapasiteten ikke er noe problem. Vi bor faktisk i Norge, der vi har det veldig godt. Og da er det viktig at vi tenker litt lengre enn vår egen navle, mente Miriam Baglo Lund fra MDG.

- Vi ønsker å kjempe for menneskeverdet. Det er mennesker det er snakk om, det er ikke en ting vi kan bruke og kaste. Et menneske som må ha en plass å bo, som trenger trygghet og som må få være med ut i samfunnet og jobbe. Å inkludere dem i samfunnet er den viktigste oppgaven vi har, mente Kristelig folkeparti før debatten gikk videre.