Ras med is og stein førte til stengt hovedvei i Barmfjorden