Produksjonen bak "Alle hater Johan" har behov for hjelp