Bostyrer i Lerow-konkursen vil ta kontakt med alle ansatte

foto
Lerow Star er det største av Lerows ni fartøy.