Aud Karin (68) arbeider dag, kveld og natt ved sykehjemmet. På fritiden er hun vaskehjelp for barnebarn, oldebarn og tantebarn

foto