- Anders har vært på disse kanter før han slo i gjennom og gleder seg til et gjensyn