Brannsjefene uenige om veivalg for brannvesenet

foto