Runar har fått inn tyngre bergingsutstyr for utrykningene. Selv er han kritisk til utstyr på laksetrailerne