Personer har tatt seg inn på anleggsområdet i Nessadalen