- Vi har selvsagt gjort oss opp noen tanker om hva vi vil gjøre når anleggsmaskinene kommer