I forbindelse med departementets arbeid med en stortingsmelding om mediestøtten, som blant annet skal følge opp forslagene fra Mediemangfoldsutvalget, var Hitra-Frøya tirsdag invitert til Kulturdepartementet i Oslo. Statsråd Linda Helleland Hofstad og statssekretær Bård Folke Fredriksen ønsket en prat med lokalavisas redaktør Bjørn Rønningen om Hitra-Frøyas innovasjonsarbeid og markedssituasjon.

Stas å bli spurt

Kulturminister Helleland Hofstad ønsker å møte utvalgte aktører for å få innspill til dette arbeidet.- Bakgrunnen for at vi inviterte akkurat dere er at Helleland spesielt har ønsket å møte lokalaviser som er innovative og gode på å ta i bruk ny teknologi. Og dere blir nevnt som en avis som gjør nettopp det, med stor suksess, forteller departementet til Hitra-Frøya.

- Det er jo selvsagt stas at Hitra-Frøya blir trukket inn i dette viktige arbeidet. Departementet var for eksempel veldig nysgjerrig på å se hvordan vi forsøker å gjenskape det gode, gamle nyhetstorget på digitale flater ved hjelp av egen journalistikk blandet med innhold fra lag/foreninger, arrangører og grupper på sosiale medier. De lyttet også nøye på våre anbefalinger til framtidig mediepolitikk, basert på vår situasjonsbeskrivelse, sier Bjørn Rønningen etter møtet.

Økonomien dramatisk forverret

Hitra-Frøya fortalte hvordan man arbeider med innovasjon, utvikling og digitalisering, for eksempel med den nye nyhetsappen og med digitale abonnement. Avisa la også fram sitt syn på hva man mener er de viktigste grepene myndighetene kan ta for å bidra til innovasjon og utvikling i mediebransjen i årene framover.

Lokalavisas redaktør diskuterte deretter med statsråden om hva man ser som de største utfordringene og de største mulighetene for den norske mediebransjen de neste fem årene.- Det er viktig og bra at statsråden viser vilje til å sette seg inn i norsk mediebransjes tilstand 2017. Det er ingen tvil om at den økonomiske situasjonen for bransjen er dramatisk forverret bare de to siste årene, og at det ikke kan fortsette i samme utvikling uten at det får alvorlige konsekvenser for mediemangfoldet og demokratiet. Derfor setter vi pris på å få en slik invitasjon. Og ikke minst at hun er villig til å se på virkemidler som kan bidra til å hjelpe bransjen videre over i en ny, digital tilværelse. Det er stor innovasjonstakt, men dette forstyrres av at sterke internasjonale aktører fillerister økonomien i mange mediebedrifter, sier redaktør Rønningen.