Arbeidstilsynet mener Frøya Vind AS brøt forskrift

foto