Reduserer gebyret for de falske brannalarmene

foto