Elisabeths fem dager gamle bil ble oppskrapet: Personen stakk fra stedet