Vil ikke gi seg med lakserute- til tross for underskudd