- Iiiik!

Det høres et frydefullt hyl i fra fjæra, og unger i fra alle kanter strømmer til.

- Kom å se hva vi har funnet, roper Lerke Bakke Måsøval (6) og Maja Hoff (5).

- Vi har funnet ei rødrose, nei sjørose mener jeg, roper Lerke ivrig til de andre.

Imponerende hvor mye de kan

Tjuetre barn i fra barnehagene på Nabeita og Nordskaget, var i Jevika mandag for å undersøke livet under vann.

Ekskursjonen er en del av Laksefestivalen som arrangeres denne uka og det er lærere fra Frøya videregående skole som stiller med kunnskap og utstyr til denne delen av programmet.

- Den videregående skolen stiller opp på dette, fordi vi ønsker å rekruttere til marine næringer, og da er det de minste her som vi må starte med, smiler biologilærer Ola Vie.

- Det er enkelt å engasjere de minste, alt er like spennende, sier marinbiolog Jussi Evertsen, - men jeg blir like imponert hver gang, over hvor mye ungene på Frøya kan om sjøen fra før.