Flyktningene fra Hitra får lov å delta på St. Olavsloppet, mens flyktningene fra Frøya blir nektet. Nå er Hitra friidrettsklubb usikker på om klubben klarer å stille lag til det tradisjonsrike løpet, som starter tirsdag.

Det viser seg at NAV Hitra og NAV Frøya har totalt forskjellig praksis når det gjelder introduksjonsprogrammet til flyktningene. St. Olavsloppet gjennomføres fra 29. juni til 2. juli. I år som som mange tidligere år, er Hitra friidrettsklubb påmeldt. En betydelig del av laget til Hitra FIK er flyktninger på Hitra og Frøya.

Alle flyktninger som kommer til Norge må gjennom et introduksjonsprogram der de lærer språk, får grunnleggende kunnskap om norsk samfunnsliv og forberede dem på yrkeslivet. For å få være med på St. Olavsloppet må flyktningene ha permisjon fra dette programmet i tre dager. Hassan, Abdula, Paulus, Tefsu og Mickael fra Hitra har fått fri fra sine forpliktelser overfor staten til å delta på løpet, mens Elias, Mobarak og Nouri fra Frøya får ikke fri.

Tolker loven ulikt

Hitra NAV og Frøya NAV tolker loven om introduksjonsprogrammet ulikt, til tross for at de har samme leder. Hitra NAV har gitt permisjon slik at flyktningene på Hitra kan delta på St. Olavsloppet, men Frøya NAV sier nei.

- Gjelder ikke de samme reglene på Hitra og Frøya, spør leder i friidrettsklubben, Jan Kjølsø. I en meldingsveksling mellom Jan Kjølsø og NAV, som lokalavisa har fått tilgang til, skriver saksbehandleren i NAV Frøya at NAV ikke kan imøtekomme søknaden om permisjon fordi Introduksjonsloven er streng når det gjelder permisjon. Fra saksbehandleren på Hitra har Kjølsø fått beskjed om at alle som har praksis denne uken får permisjon fra tirsdag 28. juni etter kl. 15.

Fikk permisjon i fjor

- I fjor deltok også flyktningene på St. Olavsloppet og fikk fri til å dra, sier Kjølsø. Det var ingen flyktninger fra Frøya med den gangen. Kjølsø påpeker at er det en plass flyktningen kan lære språk og det norske samfunn å kjenne, så må det være på et slikt idrettsarrangement.

- Uten flyktningene vil laget bli svært skadelidende og vi må legge en nødplan dersom vi i det heletatt greier å stille lag, sier Kjølsø til lokalavisa mandag ettermiddag.

Kjølsø sier han ikke tenkte a t det ville bli å bli et problem å få fri i år, siden flyktningene fikk innvilget permisjon i fjor, og Hitra og Frøya NAV har samme ledelse.

- Det er snakk om tre flyktninger fra Frøya som må ha permisjon i tre dager.

Lokalavisa har prøvd å komme i kontakt med leder for Hitra og Frøya NAV, Elin Reppe, men hun er på ferie. NAV-kontorene har ikke oppgitt en nestleder så NAV sentralt opplyser at de ikke finner andre å kontakte.