Hele Frøya og Hitra var uten strøm en drøy halv time onsdag morgen.

Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi, forteller at bruddet skyldtes et fasebrudd på 66 kV-linjen mellom Snillfjord og Sunde.

-  Strømbruddet skjedde 08.46. Vi la umiddelbart om nettet med alternative forsyninger, slik at flest mulig fikk strømmen tilbake fortest mulig. Kl  09.20 hadde alle kundene fått strømmen tilbake, forteller Wuttudal.