I kampen om å bekjempe lakselusa tas alle midler i bruk for å unngå medikamentell behandling. Lerøy Midnor har åpnet et rognkjeksanlegg i Snillfjord som kommer til å forsyne bedriften med 2 millioner fisk hvert år. Selv med dette antallet må Lerøy kjøpe rensefisk utenfra.

- Vi trenger kanskje det dobbelte av dette antallet for å være selvforsynt, sier Arne Joar Sundet fra Lerøy Midnor sin fabrikk på Hestvika på Hitra. Rensefisk er et av flere tiltak oppdrettsnæringen bruker for å bli kvitt lakselusa. Brønnbåter der de tar inn laks som ligger i ferskvann så lakselusa dør er et annet. Det er også Thermoliceren som ved hjelp av økning av temperaturen i vannet rundt laksen dreper lusa. Lerøy bruker begge disse metodene i dag.

Hvert kar inneholder rundt 40.000 rognkjeks som er mellom 0.5 og 2.6 gram

Storflirte av rognkjeksoppdrett

Det er Jan Frode Snekvik som blir driftsleder på anlegget i Skorild og ledelsen har klare mål for anlegget. Selskapet uttaler at Skorild skal bli det mest effektive rensefiskanlegget i Norge, som skal levere varene til rett tid, være av ypperste kvalitet og ha lave kostnader.

Det var ordfører i Snillfjord kommune, John Lernes som fikk æren av å klippe den blå snoren onsdag denne uka.

- En gang var det helt utenkelig å drive oppdrett av rognfisk. Hvis noen hadde fortalt meg for noen år siden at det skulle bli rognkjeksoppdrett på Skorild hadde jeg storflirt, sier ordføreren. Nå takker ordføreren for at Lerøy vil satse i Snillfjord kommune og er veldig takknemlig for å få syv nye arbeidsplasser. Han sier at syv arbeidsplasser utgjør mye i en liten kommune. På anlegget i Skorild er det også ansatt en driftsbiolog. Rosie Alice Juell er en av to biologer som jobber for Lerøy i Midt-Norge. Hun har ansvaret for å følge opp fisken og bedre driften.

Lerøy har satt fram et akvarium med store rognkjekser for anledningen.

Kan bruke rognfisken som matfisk

Lokalene til rognfiskanlegget har stått på samme sted i mange år, og var i sin tid brukt til oppdrett av smolt. Da anlegget ble lagt ned mistet mange i kommunen arbeidsplassene sine, så gleden var stor da anlegget ble re-åpnet. Den dag i dag er det de samme grunneierne som det var for 30 år siden. Arbeidet med å åpne anlegget begynte for fullt etter påske i år, og det er ifølge Lerøy investert mellom åtte og ti millioner. Regionssjef Klemet Steen ser for seg at i andre rekke kan man kanskje bruke fisken til mat når den har gjort jobben sin i merdene.

- I både Danmark og Island spises kjøttet, men dette er ikke utbredt i Norge, forteller han.

Hvert kar inneholder rundt 40000 rognkjeks som er mellom 0,5 og 2,6 gram.