- Barn skal pushes til å utforske i trygge omgivelser