Disse fritidseiendommene fikk nye eiere i februar

foto