Fra 1. september til lille julaften er det hjortejakt. Det betyr at øyregionen, og spesielt Hitra, vil "invaderes" av tilreisende hjortejegere, i tillegg til fastboende jegere. For mange er jakta årets absolutte høydepunkt.

HAR DU BILDER FRA DIN NATUROPPLEVELSE? Send epost til lokalavisa på post@hitra-froya.no eller mobilbilde med kodeord HF TIPS til 2399.

- Spenning, naturopplevelse, helsebringende fysisk aktivitet og høsting av naturens overskudd er bare noen av de positive elementene knyttet til jakta, påpeker Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Betyr mye for lokalsamfunn

Forbundet har beregnet at grunneierne selger hvert år jakt for over 200 millioner kroner (på landsbasis). I tillegg kommer inntekter fra hytteutleie og annen tilrettelegging for jegeren. Kjøttverdien alene er stipulert til over 500 millioner kroner.

- Legger vi så til økt omsetning i mange små lokalsamfunn knyttet til aktivitet rundt jakta, så blir den totale verdiskapningen av jakta betydelig, uttaler NJFF.

Forbundet egner med at rundt 50.000 hjortejegere vil felle rundt 35.000 hjort i Norge i løpet av høsten. Det tilsvarer rundt fire millioner kjøttmiddager med hjort på menyen det, forteller Norges Jeger- og Fiskerforbund

1.045 dyr kan felles på Hitra

I utgangspunktet er totalkvoten for hjortejakta på Hitra i år den samme som i fjor: 1045 dyr.

Hitra har et system der det settes kvoter for en treårsperiode, men der de forskjellige grunneierlagene kan styre innenfor disse rammene: hvis det på et vald ikke ble tatt ut den fulle kvoten i fjor, kan de ta ut tilsvarende antall ekstra i år. I fjor ble det skutt 936 hjort, hvilket betyr at noen har kvote til gode, og det kan bli skutt mer enn 1045 i høst.

Hjorten har økt sterkt i antall og utbredelse de siste 10 årene, selv om fellingstallet gikk litt ned sist år. I fjor felte vi 35 031 hjort i Norge. Hjortejakta sprer seg ifølge NJFF i takt med spredningen av arten fra Vestlandet og østover, men det er fremdeles Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland som er de viktigste jaktfylkene for jakt på hjort. Hitra blir likevel regnet som et av de aller mest attraktive jaktområdene, med en tett hjortestamme.