Karstein Ekle er gitt dispensasjon fra kommuneplanen og strandsoneloven til å bygge naust på sin eiendom på Avløsa på Frøya. Det vises til at tiltaket ikke tilsidesetter hensynet bak plan og lovverk.