Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti avslørte i dag at partiene inngår samarbeid på Frøya. Målet er å innføre borgerlig styre etter valget.

Høyre har i inneværende periode hatt samarbeid med ordførerpartiet Arbeiderpartiet, og bryter nå altså denne alliansen.

- Vi går for gull, sier Aleksander Søreng, toppkandidat i Frøya Frp. Han skal være den som har klekt ut ideen om dette fireparts-samarbeidet og som har invitert de øvrige partiene. Også Senterpartiet var invitert til samarbeidet. Men toppkandidat Knut Arne Strømøy sier Sp foreløpig ikke ønsker å forplikte seg i et slikt samarbeid.

- Jeg har ligget hjemme og tenkt at dette var god ide. Nå har vi et sterkt samarbeid der alle har intensjonen om å få borgerlig styre på Frøya, sier Søreng.

Partiene er enige om å kjøre løpet med hver sin valgkamp og fronte hver sine hjertesaker. Hvem som skal ha verv som ordfører og varaordfører, sier partitoppene at ikke er avklart.

- Vi vil se valgresultatet først, sier Søreng (Frp), Martin Nilsen (H), Arent Værnes Fiske (KrF) og Arvid Hammernes (V).

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har inngått samarbeidsavtale for de neste fire år.

8-punkts samarbeidsliste

Partiene har utarbeidet en åtte punkts liste over felles ting de har blitt enige om:

  • Skole

  • Pleie og omsorg. Partiene er klare på at nytt sykehjem må på plass i løpet av neste periode hvis de får styringsflertallet.

  • Statsing på samferdsel

  • Næringsutvikling

  • Krafttak for øyrekka - hindre fraflytting, øke antall arbeidsplasser, folkehøgskole

  • Sterkere satsing på integrering

  • Styrking av grendene

  • Ansvarlighet: - Vise forsiktighet med nye investeringerrsom vil belaste kommunens drift og gå utover lovpålagte tjenester; Evt. bygging og drift av fotballhallen skal ikke medføre belastning på kommunens lkonomi; Garantert åpenhet i behandling av politiske saker i kommunen.

Rødt flertall i meningsmålingen

Med dette grepet på borgerlig side, kan de siste dagene inn mot valget bli svært så avgjørende. Arbeiderpartiet leder meget klart på Norfaktas meningsmåling for lokalavisa Hitra-Frøya i uke 35. Her svarer hele 45,1 prosent at man vil stemme Ap, noe som kan gi partiet elleve av 23 mandater i det nye kommunestyret. Også SV gjør ei bra måling og fikk 6,7 prosents oppslutning og er innen rekkevidde av to mandater. Sammen med Aps elleve vil dette kunne være nok til flertall.

Skulle ikke dette skje i valget, er det Senterpartiet som vil komme i en meget avgjørende vippeposisjon.