(Leserinnlegg)

TROR DERE IKKE DET BOR FOLK I ØYREKKA?

Åpent brev til ledelsen i AtB.

Etter å ha sett den nye trafikktabellen for Øyrekka utenfor Frøya er det rimelig å stille spørsmål om ledelsen i AtB er klar over at det bor mennesker fast her, og, hvis så er tilfelle, om ledelsen mener vi stort sett tilbringer livet med å legge kabal og se fjernsyn, uten behov eller interesse for å ta turen til fastlandet eller naboøyene.

Under påskudd av at «krabbefisket nå er over» (i følge AtBs egen nettside) har selskapet redusert båt- og fergetilbudet kraftig fra 5.oktober. Realiteten er at det er AtB-ledelsens elendige økonomiske styring, ikke krabbefisket, som er årsak til at rutetilbudet reduseres. Det vitner ikke bare om dårlig økonomisk føring, men også mangel på ledelse og styring generelt, når løsningen er å kutte tilbud der det trengs mest.

AtBs visjon om at man enkelt skal komme seg fra A til B, pompøst proklamert på AtBs nettside, blir direkte latterlig med ståsted i Øyrekka. Her lyttes det ikke til kundene, men legges opp et rutetilbudet som best kan kalles tilfeldig. I likhet med folk andre steder i Norge, kan jeg opplyse at også vi som bor i Øyrekka bruker offentlig kommunikasjon for å kunne dra på jobb eller møter, til lege eller frisør, for å besøke venner eller delta i fritidstilbud.

Nå kan ikke kvinnene på Sula lenger dra på seniordans på Mausund. Som selvstendig næringsdrivende får jeg ikke fraktet varer til fastlandet tidlig på dagen. Skjærgårdssykepleierens arbeid vanskeliggjøres. Det råder full usikkerhet om når vi kommer oss hjem om kvelden, da fergetilbudet fra Dyrøy klokka 17 er fjernet. Kombibåten Frovær tar kun seks biler, og er så upålitelig at den er omdøpt til Fravær.

Om ikke dette var nok, så er minibusstilbudet fra fergeleiet på Lomsøya de 2,5 kilometerne til bebyggelsen på Sula tatt bort. Tenk hvilket ramaskrik det ville bli om bussene i Trondheim kun kjørte opp og ned E6-en, og at kundene selv fikk sørge for å komme seg til og fra holdeplassen på Europaveien.

Gjennom effektiv, punktlig, tilgjengelig og samordnet transport skal kunden oppleve at vi er samordnet og inkluderende, står det høytidlig skrevet på AtBs nettside.

Javel, ja. Hvilke kunder? De kundene dere har i Øyrekka teller tydeligvis ikke.

Et godt rutetilbud er helt avgjørende for bosetning, næringsliv og turisme i Øyrekka, men AtBs ledelse har tydeligvis verken forståelse for, kunnskap om eller vilje til å bidra til livskraftige lokalsamfunn langs kysten vår.

Tove Cecilie Fasting, Sula