Torsdag kveld avholdt UDI/ Norsk mottaksdrift møte med naboene til det som skal bli asylmottaket i gammel-Fillan. Tross varsler om nabo-boikott møtte det 10-12 personer fra nabolaget.

Les: Demonstrerer mot asylmottakmøte

Både UDI og Norsk mottaksdrift stilte godt representert, og fire av de fem som skal jobbe ved mottaket var også til stede. Møtet fikk lite preg av konfrontasjon. Etter at både UDI og Norsk mottaksdrift hadde informert, ble det en åpen runde med spørsmål fra de oppmøtte. Spørsmålene synliggjorde en sunn skepsis til hva det betyr å få et asylmottak i nabolaget, og til hvordan det blir for de asylsøkerne som kommer. Det kom f.eks spørsmål om hvor stor andel unge enslige menn som kan komme, og om hvilke forholdsregner de som har tenåringsdøtre bør ta. Her svarte Jan ErikLykstad fra Norsk mottaksdrift at de ikke hadde opplevd noen spesielle problemer rundt det, når det var snakk om et mottak for voksne, slik det blir i Fillan.

- Det er i mottak for yngre asylsøkere, der det er mange gutter i alderen 15-18 år at man kan oppleve uheldige ting. Her vil alle være over atten, og jeg tror ikke det vil bli noe problem. Men det skal sies: kvinnesynet er forskjellig… både mellom nasjonaliteter, og innenfor nasjonaliteter, sa Lykstad.

I sin orientering fortalte han at det alltid vil oppstå situasjoner ved et mottak, blant annet på grunn av at folk lever i uvisse og så tett på hverandre. Men at disse situasjonene oftest løses innenfor mottakets fire vegger.

Videre fikk de oppmøte høre at det ikke vil komme femti asylsøkere på en gang, men at man vil få en gradvis opptrapping. De første kan komme i løpet av april.

Reidun Eriksen var en av den som hadde flere spørsmål og kommentarer. På tampen valgte hun å snu problematikken litt:

- Jeg er jo litt bekymret for hvordan de får det, de som kommer. De har måttet reise fra et land de kanskje ikke ønsket å reise fra… til et land de ikke ønsker å reise til… og så kommer de hit til folk som ikke vil ha dem her…

Til lokalavisa sier Eriksen at hun ikke er bekymret for å få asylmottak i nærheten.

- Nei, jeg sover godt om natta, jeg. Dette har vært en grei orientering. Men jeg synes vi skulle hatt den for et halvår siden. Da hadde vi kanskje sluppet unna all den støyen som har vært, sier Reidun Eriksen.