- Mange båter er innom havna og snur fordi de ikke finner plass