65 barn rammet og fire avdelinger stengt etter lynnedslag i barnehagen