Et dokument unntatt offentligheten ble utslagsgivende for å starte ekspropriasjonsak på Nesset