Én salmaransatt med korona. Produksjonslinje med 30 satt i karantene