Reiser Øyregionens største offentlige bygg

"Morgendagens omsorg" skal inneholde 48 omsorgsboliger for heldøgns omsorg, og et helsehus (sykehjem) med 28 plasser. Foto: Ruta