På grunn av vedlikeholdsarbeid stenges Frøyatunnelen i perioder i to netter, opplyser Statens Vegvesen.

Dette gjelder onsdag (19. april) og torsdag (20. april), begge dager fra kl. 22 og fram til kl. 06.00 neste dag.

Som vanlig blir det muligheter å passere på enkelte tidspunkter mens arbeidet pågår. Dette gjelder kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.