Skatteetaten purrer nå kjøretøyeiere som ikke har betalt årsavgiften. Totalt skylder kjøretøyeiere staten 733 millioner kroner.

Skatteetaten sendte i februar i år ut 3,7 millioner krav om årsavgift, med betalingsfrist 20. mars. 289 000 krav er ennå ikke betalt. I år er det 7,64 prosent som ikke har betalt årsavgiften innen fristen, i fjor var tallet på 8,66 prosent.

Årsavgiften gir staten nesten 10 milliarder kroner i inntekte

En av ti i øyregionen

358 bilister på Frøya og 388 på Hitra har ikke betalt årsavgifta for bilen sin. For begge kommunene utgjør dette ti prosent av alle kjørtetøy.

Tilsammmen skylder frøyværingene 839.000 kroner, mens hitterværingene skylder 913.000 kroner

I Snillfjord er bilistene mer lovlydige. Her har 61 bilister, dvs. 5 prosent, ikke gjort opp for seg.  Landsnittet er ca 7,5 prosent.

Tilleggsavgift

De som ikke har betalt får nå purring med betalingsfristen 10. mai

- De som får purring har enten ikke betalt årsavgift eller betalt avgiften for sent. I begge tilfeller må de nå betale tilleggsavgift. Etter fristen vil Statens innkrevingssentral kreve inn ubetalte krav fra den som eide bilen 1. januar i år. Det betyr at eier kan få tvungen trekk i lønn eller trygd. Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll, opplyser Skatteetaten.