Statens vegvesen har lyst ut to  nye prosjekter på fv. 714 - Åstfjordbrua og ny veg forbi Krokstadøra. I dag gikk fristen ut for entreprenører til å levere tilbud på jobbene.

Kryssinga av Åstfjorden er det største delprosjektet i utbedringen av fv. 714. Seks entreprenører leverte tilbud, deriblant fire utenlandske. Prisene varierte fra 812,9 til 876,5 millioner kroner.

På ny veg forbi Krokstadøra leverte tre entreprenører tilbud, alle norske. Her varierte prisene fra 214,6 til 249,6 millioner kroner.

- Seks tilbud på Åstfjordkryssinga er bra. Her er det veldig tett mellom billigst og dyrest, noe som tyder på god konkurranse i markedet. Tre tilbud på ny veg fordi Krokstadøra er også grei konkurranse, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

Se de nye tegningene av brua her (HF+)

Åstfjordbrua

Kontrakten omfatter bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veger i dagsoner på ca. 1500 meter. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny veg,

Disse entreprenørene leverte tilbud:

1. PNC Norge AS - 834.651.736 kroner

2. TOTO S.p.A Costruzioni Generali - 817.037.438 kroner

3. Condotte d’Acqua S.p.A - 834.563.942 kroner

4. Skanska Norge AS - 855.149.151 kroner

5. Implenia Norge AS - 876.527.318 kroner

6. Metrostav NUF / Bertelsen&Garpestad - 812.908.939 kroner

Ny veg forbi Krokstadøra

Kontrakten omfatter bygging av 3,7 kilometer ny fylkesveg og tilhørende lokalveger mellom Snilldalsli og Berg. På strekningen skal det bygges en tunnel, Ålitunnelen (ca. 120 meter), og bru over Bergselva (ca. 148 meter).

Disse entreprenørene leverte tilbud:

1. Bertelsen&Garpestad AS - 214.645.831 kroner

2. K A Aurstad AS - 249.608.617 kroner

3. Johs. J Syltern - 225.702.484 kroner

Oppstart anleggsarbeid i løpet av høsten

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi å bli ferdig med i løpet av oktober, slik at entreprenøren som får oppdraget kan starte opp arbeidet i månedsskiftet oktober/november, sier Moe