Nødraketter er sidestilt med et MAYDAY anrop og brukes for å tilkalle hjelp dersom man er i nød. Dessverre er de færreste oppskytningene reelle hendelser, men medfører at hovedredningssentralen bruker ressurser som kunne kommet mennesker i en reell situasjon til gode.

”Når Hovedredningssentralen får inn melding om observasjon av nødrakett må vi agere som om noen er i nød. Det betyr at ressurser settes inn i søk, og kan være opptatt med dette i lang tid. Dette er ressurser som vi kan ha behov for i andre aksjoner, men som er låst fast i søket etter nødrakett”, skriver Hovedredningssentralen på sin nettside.

De ber folk ha respekt for at nødraketter er et nødvarslingsmiddel, og poengterer at det ikke er lov til å sende opp disse med mindre man er i en nødsituasjon. Det er ulovlig å sende opp rakettene til trening, og det er selvfølgelig forbudt å sende opp nødraketter for moro. Forbudet gjelder også nyttårsaften. Ulovlig bruk av nødrakett kan resultere i bot eller fengselsstraff.

Dersom man befinner seg i nød anbefaler hovedredningssentralen å skyte opp nødraketter i en rekke på to til tre raketter over en kort periode. Ikke bruk opp alle med en gang, men husk å ha noen tilgjengelig til man ser at redningsressurser eller andre båter er i området.