Kystplan er engasjert til å lage reguleringsplan for ”Uttian panorama” på vegne av oppdragsgiver Olaf Reppe.

Reppe ønsker å bruke en parsell på ca. 58 mål, av sin 331 mål store eiendom på Uttian, der han planlegger å bygge et boligfelt.

- Planen skal inneholde i størrelsesorden 10-15 boligtomter. Bebyggelse i de høyest beliggende områdene (i nord) skal begrenses til en – en og en halv etasje på grunn av silhuettvirkning og landskapspåvirkning. Eksisterende lekeplass vest i området inkluderes i planen. Det skal etableres to nye veger inn i planområdet fra Steinfjærveien. Eksisterende turstier i området skal ivaretas, skriver Kystplan i en forhåndsvurdering av reguleringsplanen,

De skriver videre at arbeidet med reguleringsplanen nettopp er startet, og at eksakt plassering av de ulike formål ennå ikke er fastsatt. De ber nå Fylkesmannen, fylkeskommunen, NVE, veivesenet og Telia om å komme med eventuelle merknader til planen.