En frøyværing i 60-årene ble tiltalt etter at han i fjor høst på Frøya var mistenkt for å ha kjørt bil til tross for at han var påvirket av alkohol.

I Fosen tingrett la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til betinget fengsel i 18 dager samt en ubetinget bot på 27.000 kroner.

Videre la aktor ned påstand om at tiltalte dømmes til tap av førerretten i tre år samt å avlegge full nye førerprøve dersom han ønsker å gjenerverve førerretten.

Endelig la aktor ned påstand om at tiltalte idømmes sakskostnader med 3.000 kroner.

Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

Alkohol før eller etter kjøringen?

Retten fastslo at det ikke ingen tvil om at mannen rygget utfor veien slik at han fikk hjelp av bergingsbil og deretter kjørte videre hjemover.

Mannen ble deretter oppsøkt av politiet og avga blodprøve hvor analyseresultatet viste en promille 1,25 samt noen virkestoffer av en pille.

Det springende punktet i denne saken var hvorvidt inntaket at alkohol skjedde før eller etter kjøringen.

Tiltalte benektet å ha inntatt noe forut for kjøringen. Han har forklart at han hadde besøkt en venn før utforkjøringen, og da hadde han ikke drukket eller tatt piller.

Etter kjøringen hadde han vært såpass oppskaket at han hadde drukket sprit .

Flere vitner

I retten var det flere vitneforklaringer.

Et vitne som så uhellet da mannen rygget ut i grøften, tenkte at sjåføren måtte være full eller ha fått et illebefinnende.

Det samme vitnet fortalte også at sjåføren ikke var stødig på beina da han gikk ut av bilen og at han ramlet flere ganger.

Bilbergeren som kom til stedet for å dra tiltaltes bil tilbake på veien, hadde også sett at tiltalte var litt ustø i gangen, men oppfattet det ikke som unaturlig.

Senere kom også politiet på besøk. En politibetjent observerte en flaske sprit som det var drukket av.

Til ham har tiltalte forklart at han hadde rygget ut i veikanten, og deretter kjørt hjem og drukket alkohol.

En kjenning av tiltalte  forklarte at tiltalte kom hjem til ham på besøk før uhellet skjedde. Da tiltalte var hos ham drakk de kun kaffe, og vitnet så ingen tegn på at tiltalte var påvirket av alkohol.

Et annet vitne forklarte at han traff tiltalte kort tid etter kjøringen. Tiltalte var da nedfor på grunn av mulige skader på bilen og tydelig preget av utforkjøringen. Dette vitnet merket ikke noe til at tiltalte var påvirket av alkohol da han møtte ham.

Men tiltalte drakk sprit mens de var sammen etter uhellet, og da merket vitnet etter hvert at tiltalte ble påvirket.

Rettens vurdering

Tingretten mente det var elementer i saken som talte i retning av at tiltalte inntok alkohol tidligere enn han selv forklarer. Retten viste da særlig til at alkoholpåvirkningen var nedadgående i tidsrommet mellom de to blodprøvene og at det vanligvis tar tre timer før alkohol er fullt opptatt i blodet.

Det er imidlertid ikke foretatt noen sakkyndig vurdering i saken, herunder om det kan være individuelle forhold hos tiltalte som kan ha betydning både for opptak og forbrenning av alkohol.

Tiltaltes to kamerater forklarte seg også i retten helt overensstemmende med hvordan tiltalte husket saken.

På bakgrunn av den samlede bevisførselen fant ikke retten bevist, med den grad av styrke som kreves i straffesaker, at tiltalte var påvirket under kjøringen.

Retten viste også til bilbergerens forklaring om at han ikke ville tillatt tiltalte å kjøre hvis han hadde oppfattet ham som påvirket.

Tingretten besluttet derfor tiltalte å frifinne mannen. Dommen var enstemmig.