14 dager med plastdugnad har ført til et enormt engasjement blant øyværingene. Foreløpig resultat viser over to tusen innsamlede søppelsekker med plast på Frøya og Hitra.

- Plast er på vei til å bli en av våre største miljøutfordringer. Det er grunnen til at vi ønsket å dra i gang en skikkelig dugnad for å samle plast i grender, langs veier, i fjæra og langs strandsonen, sa banksjef i Sparebank1 SMN Hitra og Frøya, Anders Gåsø, i forkant "Plastdugnaden 2018". Aksjonen som arrangeres i Midt-Norge er i regi Sparebank1, med Eiendomsmegler1, Hamos, Fylkesmannen og lokalavisa Hitra-Frøya som samarbeidspartnere.

Flatval grendalag har gjort en formidabel innsats og samlet inn 500 sekker med plast i sitt nærområde. Foto: Flatval grendalag

- Fantastisk at så mange har bidratt

- Dette har gått over all forventning. Vi synes det er fantastisk at så mange personer i øyregionen har tent på denne ideen og at så mange har bidratt til at vi har blitt kvitt så enorme mengder med plast og marin forsøpling, sier banksjef Gåsø i dét plastdugnaden er i ferd med å avsluttes.

Den lokale banken med kontor både på Frøya og Hitra har satt av penger til formålet og sa i forkant at de håpet å sprenge grenser for hvor mye de måtte betale etter plastaksjonen. Det ligger an til å bli en kjempeutbetaling i støtte til lokale lag og foreninger som får 100 kr. per fylte søppelsekk. Blant annet har Flatval grendalag fylt 500 sekker og Klubben grendalag 1300 sekker.

Penger som kommer øyregionen til gode

Mandag 14. mai var siste mulighet til å levere inn søppelsekkene til bankens containere, mens aller siste frist for lag og foreninger til å levere inn full oversikt til banken over hvor mye som samlet inn er først om ei ukes tid. Derfor har ikke banken en endelig oversikt over antall sekker og aktive deltakere ennå.

- Men vi ser at de mest ivrige får 6-siffrete beløp i støtte som vi regner med vil komme hele øyregionen til gode. For oss personlig har dette også vært en øyeåpner med tanke på hvor stort problemet med marin forsøpling er. Og vi håper at aksjonen vår også har en langsiktig effekt med at folk både forsøpler mindre, og blir flinkere til å rydde litt også utenom slike aksjonsperioder, sier banksjef Anders Gåsø.

Marin forsøpling er et stort problem. Banken håper at plastaksjonen kan ha en langsiktig effekt. Foto: Flatval grendalag